Souhlas se zpracováním osobních údajů


Zájemce v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "obecné nařízení" či "GDPR"), uděluje souhlas se zpracováním a archivací svých osobních údajů společnosti Spolehlivá realitka s.r.o., (dále jen "správce") v tomto rozsahu (pakliže veškeré tyto dále uvedené údaje Zájemce sdělí): jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (v případě, že to některý ze zvláštních předpisů vyžaduje) adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, údaje spojené s vlastnictvím nemovitostí, údaje uvedené na sociálních sítích a inzertních webech (Bazoš.cz, Sreality.cz, Facebook vč. Messengeru, Instagram Direct) a to za účelem zpětného kontaktování zájemce (telefonicky a emailem) z důvodu poskytnutí informací k nemovitostem (či jiných informací zájemcem požadovaných) a případnému následnému jednání o uzavření zprostředkovatelské či rezervační smlouvy anebo jednání směřujícího ke koupi či prodeji nemovitostí. V případě, že zájemce odeslal formulář týkající se náboru na pozici realitního makléře, pak uděluje souhlas ke zpracování jeho osobních údajů za účelem vyhodnocení, zda je zájemce pro tuto pozici vhodný a pro jednání se zájemcem. Osobní životopis zájemce, potažmo osobní údaje v něm uvedené, naše společnost nezpracovává. S osobními údaji bude nakládáno dle Zásad zpracování osobních údajů dostupných v patičce na našich webových stránkách www.spolehliva-realitka.cz, se kterými byl zájemce před udělením tohoto Souhlasu a odesláním formuláře seznámen, což také stvrzuje zaškrtnutím políčka. Osobní údaje sdělené Zájemcem pomocí webových stránek budou využity na základě tohoto svobodně uděleného Souhlasu po dobu jednoho roku. V případě využití osobních údajů z jiného právního titulu, budou údaje využity po dobu, kterou ukládá GDPR či zvláštní předpisy. Zájemce uděluje svůj souhlas k níže uvedeným účelům:
 
  1. Zájemce souhlasí s předáním jeho osobních údajů spolupracujícímu hypotečnímu poradci paní Julii Habancové za účelem kontaktování zájemce (telefonicky či emailem) pro sjednání schůzky, jejíž účelem bude řešení financování nemovitostí a pomoc s vyřízením hypotečního či obdobného úvěru, v případě, že Zájemce projevil zájem o některou z nabízených nemovitostí.
  2. Zájemce souhlasí s uveřejněním jeho recenze na webových stránkách www.spolehliva-realitka.cz, kterou má zájemce možnost zaslat emailem či doporučenou poštou, v případě, že je zájemce naším klientem a byl přímým účastníkem realitního obchodu, např. prodeje či pronájmu nemovitosti. Správce si vyhrazuje právo recenzi neuveřejnit, v případě, že by poškozovala dobré jméno správce anebo se nezakládala na pravdě.  


Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR, informuje, že:
  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám, vyjma provozovatele zabezpečeného internetového úložiště dat
  • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to zasláním emailu na info@spolehliva-realitka.cz s požadavkem odvolání jeho souhlasu, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Recenze našich klientů

Libor Sloupenský
Libor Sloupenský
Datum: 23.6.2021, Typ transakce: prodej bytu v okr. Brno-město

“Skvělá spolupráce a profesionální přístup, i v komplikovaných momentech kdy vše neklape podle plánů. Pana Malého mohu doporučit.”
Dorota Anderlová
Dorota Anderlová
Datum: 29.6.2021, Typ transakce: koupě garáže v okr. Brno-město

“Děkujeme panu Malému za milý, vstřícný a profesionální přístup.”
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.
Datum: 29.6.2021, Typ transakce: pronájem bytu v okr. Brno-město

“Společnost má výstižný název: spolehlivá realitka, s.r.o. Odborně zdatná, rychlé a vstřícné jednání. Podle mých vlastních zkušeností ji mohu vřele doporučit.”
Ing. Petr Dohnal
Ing. Petr Dohnal
Datum: 28.6.2021, Typ transakce: pronájem bytu v okr. Brno-venkov

“Děkujeme za spolupráci a pomoc. Byli jsme spokojeni. Realitku a pana Malého můžeme doporučit!”
Mgr. Libuše Tesařová
Mgr. Libuše Tesařová
Datum: 29.6.2021, Typ transakce: pronájem bytu v okr. Brno-venkov

“Děkuji za skvělou spolupráci při pronájmu bytu, kterou jsem využila opakovaně. Přístup p. Malého byl profesionální a realitku mohu jenom doporučit!”
Jarmila a Jiří Kadlecovi
Jarmila a Jiří Kadlecovi
Datum: 7.3.2020, Typ transakce: koupě a následný pronájem nemovitostí v okr. Brno-město

“Dobrý den, spolupráce s panem Malým byla při koupi a pronájmu nemovitosti výborná, byl vždy vstřícný a ochotný. Děkujeme manželé Kadlecovi”
Iva Drápalová
Iva Drápalová
Datum: 13.2.2020, Typ transakce: pronájem bytu v okr. Brno-venkov 

“Doporučuji. Vše vyřešeno rychle k maximální spokojenosti. Pan Malý má přehled v oboru a je velmi ochotný. Tímto ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji mnoho spokojených klientů. Drápalová”
Štěpán Novotný
Štěpán Novotný
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: koupě bytu v okr. Brno-město

„Velmi rychlé a bezproblémové jednání při nákupu nemovitosti v Medlánkách. Mohu jen doporučit!“
Tomáš Weisz
Tomáš Weisz
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: koupě a pronájmy bytů v okr. Brno-město

"S panem Malým spolupracuji již třetím rokem k naprosté spokojenosti."
Veronika Somerová
Veronika Somerová
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: koupě bytu v okr. Boskovice

„Dobrý den, chtěla bych poděkovat panu Malému za pomoc při koupi bytu v Letovicích. Celý obchod proběhl rychle a bez problémů. Všem můžu doporučit. S pozdravem Somerová :)“
 
Vlastimil a Monika Novotní
Vlastimil a Monika Novotní
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: prodej a pronájem nemovitostí v okr. Brno-město a Brno-venkov

„Dobrý den, chtěla bych kladně ohodnotit práci realitního makléře pana Malého, který nám vždy vyšel vstříc, je spolehlivý a důsledný. Díky jeho profesionálního přístupu byla jedna nemovitost prodána a další pronajata k naší maximální spokojenosti. Manželé Novotní.“
Jindřich Drábík
Jindřich Drábík
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: pronájem bytů v okr. Brno - venkov 

„Všechno OK.“
SpolReal_ikonka-do-recenzi.png
VODOPLAST s.r.o.
VODOPLAST s.r.o.
Datum: 30.6.2020, Typ transakce: podnájem nemovitostí v okr. Brno-město

Dobrý den, s prací vaší realitní kanceláře jsem byla spokojená. S realitním makléřem panem Malým jsem byla velmi spokojená, profesionální přístup, vstřícné jednání, dobře odhadl mé požadavky na pronájem a vyhledal odpovídající příjemné nájemce. Všem doporučuji. Jana Písaříková
Jarmila a Jiří Kadlecovi
Jarmila a Jiří Kadlecovi
Datum: 7.3.2020, Typ transakce: koupě a následný pronájem nemovitostí v okr. Brno-město

“Dobrý den, spolupráce s panem Malým byla při koupi a pronájmu nemovitosti výborná, byl vždy vstřícný a ochotný. Děkujeme manželé Kadlecovi”
Iva Drápalová
Iva Drápalová
Datum: 13.2.2020, Typ transakce: pronájem bytu v okr. Brno-venkov 

“Doporučuji. Vše vyřešeno rychle k maximální spokojenosti. Pan Malý má přehled v oboru a je velmi ochotný. Tímto ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji mnoho spokojených klientů. Drápalová”
Štěpán Novotný
Štěpán Novotný
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: koupě bytu v okr. Brno-město

„Velmi rychlé a bezproblémové jednání při nákupu nemovitosti v Medlánkách. Mohu jen doporučit!“
Tomáš Weisz
Tomáš Weisz
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: koupě a pronájmy bytů v okr. Brno-město

"S panem Malým spolupracuji již třetím rokem k naprosté spokojenosti."
Veronika Somerová
Veronika Somerová
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: koupě bytu v okr. Boskovice

„Dobrý den, chtěla bych poděkovat panu Malému za pomoc při koupi bytu v Letovicích. Celý obchod proběhl rychle a bez problémů. Všem můžu doporučit. S pozdravem Somerová :)“
 
Vlastimil a Monika Novotní
Vlastimil a Monika Novotní
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: prodej a pronájem nemovitostí v okr. Brno-město a Brno-venkov

„Dobrý den, chtěla bych kladně ohodnotit práci realitního makléře pana Malého, který nám vždy vyšel vstříc, je spolehlivý a důsledný. Díky jeho profesionálního přístupu byla jedna nemovitost prodána a další pronajata k naší maximální spokojenosti. Manželé Novotní.“
Jindřich Drábík
Jindřich Drábík
Datum: 11.2.2020, Typ transakce: pronájem bytů v okr. Brno - venkov 

„Všechno OK.“
SpolReal_ikonka-do-recenzi.png
VODOPLAST s.r.o.
VODOPLAST s.r.o.
Datum: 30.6.2020, Typ transakce: podnájem nemovitostí v okr. Brno-město

Dobrý den, s prací vaší realitní kanceláře jsem byla spokojená. S realitním makléřem panem Malým jsem byla velmi spokojená, profesionální přístup, vstřícné jednání, dobře odhadl mé požadavky na pronájem a vyhledal odpovídající příjemné nájemce. Všem doporučuji. Jana Písaříková